Hoogu juurde Sinu 2018 aasta soovidele ja eesmärkidele. Mõned mõtted, mis vajadusel abiks on.

Kõige olulisem eesmärk fookuses 

Milline on Sinu jaoks kõige olulisem soov või eesmärk, mille osas soovid alustamist või täitumist sellel aastal? Kui Sul on suuri eesmärke või soove, siis keskendu korraga ühele. Kui mitu väikest, siis mitmele. Ühele on kergem keskenduda ning seda suurem on tõenäosus täitumiseks.

Pühendu iga päev 

Kui Su soov on Sulle tõeliselt oluline, siis pühenda sellele iga päev oma aega ja energiat. Nii hoiad ta fookuses ja meeles ning näitad endale, et võtad seatud eesmärki tõsiselt. Harjumusel on eesmärkide täitmisel tähtis roll. Enamik eesmärke ei jää täitmata mitte sellepärast, et neid poleks võimalik täita vaid seetõttu, et ei suunatud piisavalt aega ja energiat eesmärgi täitmiseks vajalike harjumuste välja kujundamisele.

Ole paindlik ja tee vajadusel muudatusi 

Uue eesmärgi poole liikumine on justkui tundmatus kohas matkal olemine. Sa ei tea alati, milline on maastik ja milline on ilm, ning milline on just Sulle sobiv lähenemine, suhtumine, harjumused. Seetõttu ole vajadusel avatud ja paindlik muudatuste tegemisel. Avatus ja valmisolek vajalike muudatuste tegemisel viib Sind kergemini sihile.

Ole avatud vajalikele teadmistele 

Kui eesmärkide ja soovide täitmine oleks nii lihtne, siis teeksid seda paljud ja pidevalt. Tegelikult on eesmärkideni jõudmine palju keerukam kui arvatakse. Üks oluline oskus ja suhtumine, mis Sind kindlasti edasi aitab on vajalike teadmiste hankimine ning nende kasutamine. Ära kohku tagasi sellest, et oled eksinud või Su teadmine ei toiminud. Küsi ja võta vastu see, mis Sind aitab ja toetab ning rakenda julgelt, et teada saada, kas see ka Sind soovitud eesmärkideni aitab.

Hoia siht silme ees, et oleksid teel 

Teadvusta  selgelt seatud soovi ja eesmärgi olulisust Sinu jaoks. Keskendu soovi täitumisega seotud positiivsetele tunnetele kui kipud järge kaotama või keegi Sind teelt kõrvale ahvatleb. Mida suurem on selgus Su sees, seda suurema tõenäosusega saavutad soovitu. Alateadvus toimib nii, et kui midagi on Sulle piisavalt olulist, siis hakkab alateadvus Sind Sulle soovitud suunas juhatama.

Tunnusta end väikeste võitude puhul 

Tunnustamist, eriti enese tunnustamist alahinnatakse. Tegelikult toetab just tunnustamine oluliste edusammude nägemist ja samm-sammult eesmärkide poole liikumist. Lisaks annab tunnustamine vajalikku positiivset energiat väljakutsetega toime tulemiseks. Luba endal ennast tunnustada iga kord kui oled teinud midagi, mis keerukas, uus, tundmatu, raske kuid samas vajalik eesmärgini jõudmiseks.

Usun ja loodan Sinusse ning soovin, et 2018-2019 aastavahetusel saad tähistada oma soovide ja eesmärkide täitumist!

Foto Warren Wong / Unsplash