KKK

Kuidas kohtumise aega kokku leppida? 

Kohtumise aja kokku leppimiseks helista või saada e-kiri. Räägi lühidalt teraapiasse tulemise eesmärgist. Vaata üle oma kalender ja otsusta millised kohtumise ajad ja kuupäevad Sulle sobivad – päevased, õhtused või hommikused?

Ma ei tea, mis on mu eesmärk? Sees on suur segadus ja probleeme on palju.

Teraapia üks eesmärkidest on toetada Sind selguse loomisel Sulle olulistes eluvaldkondades. See on samm-sammuline ja rahulik protsess, mille tulemusel hakkab selgus tasapisi tekkima.

Kuidas tasuda teraapia eest? Mida sisaldab teraapia hind?

Teraapia eest on võimalik tasuda sularahas või ülekandega. Holistilise neliku eest toimub tasumine ette st. esimesel kohtumisel.

Lisaks teraapia kohtumisele sisaldab teraapia hind tööd ja aega, mille terapeut pühendab Sinu teraapiaga seonduvale: kohtumiste ettevalmistus, kodutööde loomine ja üle vaatamine, tagasiside koostamine.

Kuidas valida terapeuti ja teraapiat?

Mitmed uuringud on välja toonud, et teraapia meetodist olulisem on terapeudi isik, ehk tunne, et oled leidnud õige inimese.  Tunne, et terapeut kuulab Sind, saab aru Sinu soovidest ja eesmärkidest ning toetab Sind nendeni jõudmisel on oluline osa edukast teraapiast. Lisaks sellel usalduslik suhe ning turvatunne.

Vahel piisab selle välja selgitamiseks telefonikõnest kuid enamasti ühest kohtumisest.

Mille poolest erineb holistilise regressiooniteraapia kohtumine, psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtust?

Holistilise regressiooniteraapia seansid on pikad, kuni kolme tunnised kohtumised. Nendel kohtumistel on kesksel kohal holistiline rännak või lapitöö. Need aitavad uurida Sinu tundeid, mõtteid ja nendevahelisi seoseid ning seeläbi luua soovitud muutusi Sinu elus.

Psühholoogi vastuvõtul on keskmes vestlus. Psühhiaatrid tegelevad eelkõige haiguste diagnoosimise ja raviga.

Mis määrab, kas teraapiast on abi või mitte?

Eelkõige määrab teraapia tulemuse teraapiasse tulnud inimese eesmärk, tahe ja pühendumine. Inimesed, kes teevad ära teraapiakohtumistel kokku lepitud kodused ülesanded jõuavad soovitud tulemusteni suurema tõenäosusega ja kiiremini.

Mitu kohtumist on vajalik probleemi lahendamiseks?

Küsi seda täpsemalt terapeudi käest, kui oled oma eesmärgi talle avanud. Iga teraapia on individuaalne protsess.

Soovin tulla teraapiasse, aga minu sissetulek ja võimalused ei võimalda teraapia eest täies mahus või üldse mitte tasuda? Mida sellisel juhul teha?

Võta ühendust terapeudiga ja räägi talle oma olukorrast. Koos mõtlete välja sobivad lahendused. Sinu teraapia võib alguse saada näiteks mõne sobiva raamatu lugemisest.

Ma kardan tulla teraapiasse, sest mul puudub varasem kogemus. Mida teha?

Teadvusta selgelt oma eesmärki, mille pärast teraapiasse tuled – kui oled valmis ja eesmärk on selge, siis on kohtumist lihtsam kokku leppida.

Enamik inimesi, kes teraapiasse tuleb üllatub kui lihtne ja hea on olla teraapiakabinetis ning kui positiivne see kogemus tegelikult on.

Holistiline regressiooniteraapia – mis see on?

Holistiline regressiooniteraapia koosneb kolmest sõnast: holistiline ehk terviklik (käsitleb Sinu mõtteid, tundeid, keha kui ühte tervikut), regressioon (ajas edasi ja tagasi liikumine) ja teraapia.

Eesti Kutsekoda tunnustab holistilist regressiooniteraapiat kui usaldusväärset teraapiavormi, mis on liigitatud täiendmeditsiini alla.

Minu lähedane vajab teraapiat. Kuidas teda teraapiasse suunata?

Teraapiasse tulemise otsus on iga inimese enda otsus ja seda ei saa keegi teha kellegi teise eest.

Kui Sulle valmistab Sinu lähedase käitumine pingeid ja probleeme, siis saab teraapia Sind toetada ja aidata. Sinu eeskuju ja teraapia abil oma elus soovitud muutuste loomine on kõige parem viis teisele teraapiat soovitada.

Millised on märgid, et teraapia toimib?

Märgid teraapia toimimisest on individuaalsed, sest inimeste eesmärgid on erinevad. Levinuimad tähelepanekud on järgmised:

 • probleemi või pinge vähenemine, muutumine, lahtumine;
 • teraapia alguses seatud eesmärgi osaline või täielik saavutamine;
 • kurbuse, viha, pettumuse, süüdistamise vähenemine;
 • mõistmine ja arusaamine probleemi põhjusest;
 • julguse, tahte, rõõmu, rahu tundmine varasemast rohkem;
 • soov ja vajadus teha uusi asju;
 • tähelepanu liikumine teistelt ja teiste eludelt endale:
 • tähelepanu liikumine minevikult ja tulevikult praegusesse eluperioodi ja tänasesse päeva;
 • tervise paranemine;
 • rahulikum, kvaliteetsem ja sügavam uni;
 • keskendumisvõime ja mälu paranemine;
 • selgus, teadlikkus, arusaamine oma tunnetest, mõtetest ja vajadustest;
 • rahaprobleemide lahenemine;
 • tahe elada.