top of page

Annete rakendamine loob enesekindlustRõõm ja rahulolu, mis tuleb tööst või hobidest lisab igapäevaelule head energiat ja emotsiooni. Seetõttu on äärmiselt oluline oma andeid rakendada. Lisaks sellele toetab just annate rakendamine meie sisemaailma ja meie enda nähtavaks tegemist nii meile endile kui teistele.

Enesekindlus on suuresti seotud sellega, kas või kui hästi me enda ja teiste jaoks nähtavad olema. Mis on need 3-4 positiivset sõna, millega end ise või Su sõbrad, tuttavad ja lähedased Sind kirjeldavad. Mis on see, mis eristab Sind kõikidest teistest? Ja mille abil eristad end ise kõikidest teistest?

Elu praktiline pool, igapäeva toimetamised, tööd ja tegemised võivad me elu nii ära täita ja üle võtta, et endale ja oma annetele pole enam kohta. Sellel on oma hind ja see hind on kõrge mitmele valdkonnale me elus. Kõikuv või puuduv enesekindlus ja vähene enda loodud rõõm annavad tunda paarisuhtes, füüsilises tervises, töös ja tegemistes, suhetes lastega, vanemate ja kogu maailmaga.

Väga paljud teevad tööd sissetuleku pärast, et end või peret ära toita. Või on valinud töö vanemate suunamisel, mõned sundimisel, sest nende soovi ei peetud miskiks. Elus võib tulla ette igasuguseid perioode ja aegu. Kõikvõimalikke vanemate tüüpe, see on elu osa. Ühel hetkel on oluline vaadata enda sisse ja anda endale luba hakata astuma samme, et teha hobina või tööna seda, mis täidab ka hinge.

Nooruses pole see ehk nii oluline, kuid elu teises pooles kui pereelu või karjäär on jäänud rohkem selja taha on just anded ja nende tulemusel loodu see, mis toob ellu vajaliku hea emotsiooni ja tunde.

Inimesi on erinevaid. Mõned on annete poolest nii rikkad, et ei suuda valida, millist rakendavad. Teistel ei ole ühte selgelt eristuvat vaid on tegevused või huvid, mis kõnetavad. Suures plaanis pole oluline, kas neid on palju või vähe. Vaid hoopis see, et midagi nendest reaalselt ellu lastakse tulla ja kuju antakse.

Annete rakendamine annab otsest tagasisidet meile meie endi kohta. Aitab meil teadvustada ja näha, kes me oleme ja milleks võimelised oleme ja mille osas teistest erineme. Kui me anded loovad selge füüsilise tulemuse, siis on see käegakatsutav. Lisaks arendavad anded elus olulisi oskusi nagu pühendumine, enda proovile panemine, alustamine, lõpetamine, julgus katsetada, olla nähtav jne. Kõik need oskused on vajalikud elu igapäevastes praktilistes toimetustes kui ka suhetes ja suhtlemisel.

Lisaks sellele annavad anded võimaluse maandada pingeid või pingetest ja probleemidest välja astuda ja puhata. Elu pingelistes ja keerukamatel perioodidel lisavad nad vajalikku stabiilsust ja turvatunnet.

Oma andeid ei pea rakendama, kohustust pole. See nagu paljud teised teemad on suuresti sisetunde küsimus. Samas kui soov ja tunne on, siis on see omamoodi suur kingitus kui on miski, millega tegelemine rõõmu, rahulolu ja naudingut pakub.

Neid, kes oma andeid täielikult julgevad rakendada ja läbi nende inimestena kasvada on vähe. See võtab ka omajagu julgust, et end nähtavaks teha ja toime tulla inimeste arvamuse ja tagasisidega. Samas annete rakendamisest on pigem võita kui kaotada ning need, kes endal lubavad olla loomingulised ja vabad, või hoopis sihikindlad ja keskendunud, kõik oleneb ju valdkonnast, pigem võidavad kui kaotavad. Tunne, et oled elus pigem võitja poolel on alati parem, sest eluga kaasa tegutsejad langevad vähem ohvri seisundisse kui aktiivsed katsetajad.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page