top of page

Miks käija teraapias ja tegeleda endaga süvitsi?

Updated: Jan 22


Teraapia on sügav ja dünaamiline protsess, mis annab teraapias käijale mitmekülgset tulu ja kasu. Seda sõna otseses mõttes.


Ennetab ja vähendab sõltuvusi

Sõltuvuste põhjused on pinged, mida ei osata teadvustada või lahendada. Teraapia üks eesmärke on vähendada psüühikast pingeid. Seda toetavad nii sügav ja avatud vestlus kui erinevad harjutused, aga eriti holistiline rännak.


Vähendab pingeid suhetes

Teraapia aitab välja selgitada pingete põhjused suhetes ning tegeleb nendega otse. Põhjused võivad olla pärit lapsepõlvest või tuleneda käesoleva eluperioodiga kaasnevatest teguritest.


Parandab loogikat ja analüüsivõimet

Oma mõtteid ja ideid selgelt avades ja neid kuulates areneb teadlikkus ja analüüsivõime. Seosed muutuvad selgemaks ning see treenib loogiliste järelduste tegemist. Väheneb mõtlemisvigade hulk, mis omakorda vähendab segadust ja loob selgust.


Eneseteadlikkus ja enesehinnang

Eesti ja eestlaste omapära on nõrkus oma tugevusi teadvustada ja kasutada. Seda aetakse segi uhkustamise ja kiitlemisega, millel on halb maik. Teraapia toetab realistlikku ja selget teadlikkust oma tugevustest, mis toetavad enesehinnangut. Mõlemal on positiivne mõju suhetele ja karjäärile.


Julgus, ettevõtlikkus ja avatus

Endast rääkimine, eriti oma tunnetest, on paljudele suur proovikivi ja uus kogemus. Kardetakse saada haiget ja negatiivset tagasiside. Teraapiakohtumistel on enese aus avamine ja oma sisemaailma nähtavaks tegemine oskus, mis kasvab ja paraneb kohtumiselt kohtumisele. Sellega koos kasvab julgus, mis omakorda soodustab ettevõtlikust nii tööl kui eraelus.


Oskus võtta vastutust

"Sa ei võta vastutust" on lause, mida paljud on kuulnud ning mis nii mõnelgi ihukarvad püsti ajab. Ei teata, et vastutuse võtmine on paljudele probleem, sest selle väikese sõna taha koondub hulk teadmisi ja oskusi. Vastutus kui teema on pea igas teraapiakohtumises olulisel kohal ning samm sammult saab see selgemaks. Teraapia aitab mõista, kus ja millal võetakse liiga palju ja liiga vähe vastutust.


Tugevam paarisuhe

Paarsiuhe on keerukaim suhtevorm, sest seal kohtuvad vastandid, kelle eesmärk on koostöö. Paarisuhe puudutab sügavalt mõlemat partnerit ning aktiveerib sisepingeid, mille teadvustamine ilma oskuste, toeta ja teadmisteta keeruline. Lisaks on paarisuhe väljastpoolt tulevate tuulte mõjuväljas ning vahel on raske mõista, milline on neist lõhkuv ning milline edasiviiv. Teraapia avab paarisuhte kiht, kihilt näidates, mis on seotud millega ning kuidas tervik töötab.


Võimalus end põhjalikult tundma õppida

Teraapia on sügav protsess, mis annab võimaluse ennast, oma elu ja lugu põhjalikult tundma õppida läbi vestluste ja erinevate meetodite. Teada ja teadvustada on oluline selleks, et mõista kuidas ise mõjutatakse ennast, oma elus ja inimesi enda ümber. Kohtumised annavad uusi teadmisi inimese psüühika kohta, mõtte, tunde ja käitumisprotsesside kohta. Harjutused ja kodused tööd võimaldavad ennast uurida ja teadvustada väljaspool teraapiakabinetti. Turvalises õhkkonnas arutatakse edasiminekuid kui ka seda, milles teraapias abi ja vastuseid otsitakse.


Teraapia on tavalistele inimestele, kes soovivad lahendada probleeme ja pingeid ning elust enamat võtta. Enamik pelgab teraapiasse tulemist ja tuleb seega pigem hilja, siis kui probleemid on kuhjunud ja negatiivseid tagajärgi looma hakanud.


65 views0 comments

Comments


bottom of page