top of page

Tähelepanelikkus oma mõtete, tunnete ja käitumise osas toob teadliku elu

Updated: Jul 5, 2018


Me elame 21. sajandil ning seljataha on jäänud sõdade aeg, kus inimesed tegelesid ellujäämise ja igapäevaste praktiliste tegevustega. Tänasel päeval oleme teadlikuks saanud, et suhted ja me ise oleme olulised. Kahjuks ei oska ega tea me alati, mida peaksime enda heaks tegema ja enda kohta teadma


Selleks, et meie elu kulgeks hästi on meil oluline teadvustada, et meie mõtetel, tunnetel, valikutel ja kogemustel on oluline roll meie elus. Mida paremini teadvustame ja tunneme seda, mis toimub meie sees tunde ja mõtte tasandil seda teadlikumad oleme oma elu elamisel.


Me kanname alateadlikult suhetesse üle kõike head, aga ka kõike seda, mis suhteid pingestab. Tihtipeale ei teadvustata nii enda positiivseid külgi ja panust ega ka negatiivset. Mida teadlikum ollakse enda sees toimuvast, olles tähelepanelik oma mõtete, tunnete ja käitumise osas seda paremini nähakse seoseid enda sees ja endast väljaspool toimuva vahel.

Inimesed ei pööra enamasti kõigele sellele tähelepanu ennem kui saabunud on suuremat sorti kriis, mis tekitab küsimusi, millel vastust otsitakse.

Suurem osa pingeid ja kriise tekib sellest, et ei teadvustada oma mõju ja panust suhetele. Ei osata teadlikult valida käitumisviise igapäevaselt ja pingelistes olukordades.

Elu armastab selgust, rütmi, teadlikku panustamist ja mustreid. Kõike seda on võimalik näha ja mõjutada läbi enda. Algajatele tundub see olema segadus ja keeruline, need, kes natukene harjutavad ei suuda ette kujutada, et elavad ilma eneseteadlikkuseta.

Oma tunnete, mõtete, sisemaailma ja kõige selle juurde kuuluva uurimisega pole vaja liiale minna. Regulaarne aeg endale, kus mõtiskletakse oma elu üle annab hulga olulisi mõistmisi. Kui on küsimused, millele vastuse leidmine mingil põhjusel ei õnnestu, siis teraapiakohtumised annavad hulga olulisi mõtteid ja soovitusi, mis vastustele lähemale aitavad. Enamik inimesi tegeleb suuresti samade teemadega - kuidas olla õnnelikum, planeerida oma elu paremini, toime tulla oma vanematega, olla lähedasem partneriga, seada piire teiste pingete ja probleemidega, astuda keerukaid, aga olulisi samme jne.

Julgus vaadata endasse ja kasvada inimesena on elu oluline osa.


59 views0 comments
bottom of page