top of page

Tunnete ja vajaduste nimekiri

Updated: Aug 14

#tunnetenimekiri #vajadustenimekir #tunded #vajadused #tundedjavajadused #tunnetejavajadustenimekiri


Sellelt lehelt saad alla laadida tunnete ja vajaduste nimekirja. See on oluline abiline iga kogemuse veel täpsemal sõnastamisel.


Foto Fabian Quintero Unsplash

Tunded esindavad meie emotsionaalseid kogemusi ja tundmusi, mis on seotud meie vajadustega, mis on saanud rahulduse või on jäänud rahuldamata. Tunnete identifitseerimise ja väljendamise võtmeks on tähelepanu keskendamine sõnadele, mis kirjeldavad meie kogemust, selliste sõnade asemel, mis kirjeldavad meie interpretatsioone inimeste tegudest.

Näiteks: "Ma tunnen üksindust" kirjeldab meie sisemist kogemust, samal ajal kui "Ma tunnen, et sa ei armasta mind," on tõlgendus sellest, kuidas teine inimene tunneb.

Kui me oleme võimelised väljendama oma tundeid, siis võtame me vastutust kogemuse eest, mis aitab teistel kuulata, mis on oluline meie jaoks, kuulmata enese kritiseerimist või häbistamist. See suurendab tõenäosust, et nad vastavad sellisel viisil, mis rahuldab mõlema vajadusi hoolimise ja koostöö järele. Tunnete leht selles materjalis ei ole lõplik; seda pakutakse kui meenutust meie emotsionaalsest rikkusest. Veelgi enam, seal võib olla mõningaid vastuolusid – kõik sõnad lehel polegi ehk tunded.Allikas: Rahvusvaheline konverents-treening "Areneb isiksus – muutub ühiskond”, TTÜ Humanitaar- ja sotsiaalteaduste Instituudis 26.-28. okt. 2004, Peaesineja: Marshall B. Rosenberg, Ph.D. (USA) (koostatud M. ja I. Kashtani ning K. Rungi materjalide põhjal)


Tunded ja vajadused
.doc
Download DOC • 105KB

28 views0 comments
bottom of page