top of page

Suhetega soetud oskuste teadlik kasutamine on kindel viis toimivate suhete loomisel

Updated: Jan 21On vähe neid, kes on saanud kodust kaasa suurepärased ja laiahaardelised suhtlemis- ja suhetega seotud oskused. Enamik annab oma parima, kuid kogeb rahulolematust. Need, kes julgelt teadvustavad oskuste ja teadmiste vajakajäämisi ning need ära parandavad kogevad suhetes kuhjaga positiivseid tundeid läbi elu.

Photo by Hannah Busing on Unsplash


Vastutus - kanna välja suhtega seotud ülesanded

Küsi endalt seoses iga enda jaoks olulise suhtega - mis on minu vastutus? Mida mul on oluline anda? Kas ma annan seda? Kas ma annan õiges koguses, või annan liiga palju või liiga vähe?

Milline on meie vastutus suhetes? Olla täielikult kohal, kuulata ja süveneda täie tähelepanuga, mõista enda ja teise vajadusi, jääda oma piiridesse, toetada teise piire, väljenda ennast selgelt (tunded, vajadused, mõtted), teadvusta suhte dünaamikat ja omapära. Sellesse nimekirja kuulub veel hulga oskusi ja teadmisi olevalt suhte olemusest ja eesmärgist. Oluline on, et sa teadvustad, et igas suhtes on sul vastutus ning selle enda jaoks lahti mõtestamine on osa vastutusest.


Piirid - austa ennast ja austa teist

Me tunneme end turvaliselt ja mõnusalt suhetes, kus meie piire austatakse. Tihti juhtub, et me ise ja meid ümbritsevad inimesed ei teadvusta piiride tähtsust ning tulevad üle meie piiride, avavad oma piire liigselt või vastupidi. Sellisel juhul tekib pinge, mis koormab mõlemat poolt. Piirid on seotud tunnetega - austa teise tundeid. Mõtetega - austa teise mõtteid ja arvamusi, isegi siis kui sinu arvamus on erinev. Inimesed ei pea samal arvamusel olema. Austa enda ja teise keha - puudutused on lubatud vaid siis kui luba on antud. Austa teise hinge - luba tal olla see, kes ta on ja olla soovib. Austa teise mõttemaailma - tal on õigus just sellisele arusaamale maailmast, nagu tal parasjagu on. Küsi ka teiselt vastu austust enda piiride osas. Kui vastastikku koheldakse teineteist lugupidamise ja austusega on suhted suurepärased, teineteist rikastavad, turvalised, hoolivad ja huvitavad.


Toetus - märka ja toeta kui teine seda vajab. Küsi ja võta vastu kui sina toetust vajad.

Teise toetamisel ja toetuse vastu võtmisel on oluline roll suhetes. Mitte keegi ei ole kasvanud üles, omandanud hulga teadmisi ja oskusi ning ületanud takistusi ilma toetuseta. Toetus on sisemine sügav ja inimlik vajadus. Seda võib nimetada ka hoolimiseks kuid toetus on täpsem, sest see on seotud kasvu ja arenguga.

Julge toetust küsida ja vastu võtta - see võib sind oluliselt kiiremini edasi aidata kui omaette takistuse taga kinni olemine ning sellest puudulike teadmiste ja oskustega läbi murdmine. Sa ei pea kõike teadma ja oskama. Me omandame teadmisi ja oskusi läbi elu ja see on elu osa.

Paku toetust kui teine annab märku, et seda soovib. Ta vihjab, et tal on mure, takistus või probleem. Ära suru oma arvamust peale arvates, et sinu mõtted teda aitavad. Küsi, kas ta võiks soovida sinu arvamust või mõtteid, võib-olla on nendes just talle vajalik teadmine. Lähedaste puhul, keda tead ja tunned hästi võid oma arvamuse otse välja käija, sest nad on varem sulle andnud signaali, et selline lähenemine on nende eelistus.


Paarisuhe - vali mehelik või naiselik energia teadlikult


Kõige paremini toimib paarisuhe kui üks partneritest on naiselikus ja teine mehelikus energias. See on oluline paarisuhetes ning teistes suhte tüüpides on fookuses teised teemad. Paarisuhe pingestub hetkeliselt kui mõlemad partnerid valivad üheaegselt sama energia (mehelik või naiselik). Pingest väljumine toimub samuti kiiremini kui kumbki on kontaktis endale omase energiaga.

Naiselik energia on tunnetuslik, hooliv, kütkestav, intuitiivne, targalt armastav, voolav, maandatud, keha tunnetav.

Mehelik energia on loogiline, strateegiline, juhtiv, mentaalne, tegudele ja eesmärkidele orienteeritud, visioone loov ja tegutsev.

Hoia ennast teadlikult õiges energias, et võimaldada õige partneri ligi tõmbamine või juba paarisuhtes olles sügavuti enda ja teisega kontaktis olemine.


Väljendamine ja suhtlemisoskused

Pole olemas ideaalseid suhtlejaid, sest inimsuhted on omajagu nüansirohked kuid on inimesi, kes on suhtlemises osavamad kui teised. Nende elu laabub kergemalt ja vabamalt, sest nad väljendavad ennast selgelt ning toetavad teisi seda tegema. Nad kasutavad õiges koguses sõnu - nad ei vala teist sõnade mulinaga üle ega ole häirivalt kidakeelsed. Nad kasutavad sõnu õiges tähenduses, avavad ennast parajal määral ning lähtuvad suhtlemisel piiride, tunnete, vajaduste ja rollidega soetud teadmistest.Enesekindlus - enesekindlus loob häid emotsioone, ebakindlus pingestab

Suhtlemisoskused toetavad enesekindlust, sest nende rakendamisel on suhetes kuhjaga häid emotsioone. Ebakindlus suhetes on enamasti seotud kehvade suhtlemisoskustega ning selle tulemus on segadus ja pinged. Enamik suhete pingeid tulenevad sellest, et ühel või mõlemal poolele on puudu üks või mitu olulist suhtlemisoskust. Ühe poole väga head suhtlemisoskused võivad pingeolukorra tekkimisel lahenduse luua kuid kui teine pool oma kehvade oskuste tõttu pinge loomist jätkab, siis pole võimalik esimesel lõpmatuseni lahendusi genereerida. Seetõttu on kuldne reegel siiski see, et kaks enesekindlat suhtlejat loovad kuhjaga häid emotsioone ning ebakindel suhtleja tekitab teisele märkamatult juurde lisategevust ja lisapingeid ise sellest aru saamata. Ta võib selle juures olla veendunud, et teeb kõik õigesti. Siiski suhtlemise puhul on võimalik situatsiooni analüüsides lihtsasti leida korrektsed ja mittekorrektsed suhtlemisvõtted.


Kui lapsepõlves pole vanemad osanud suhtlemisoskusi õpetada või ise heaks eeskujuks olla, siis on võimalik kõik vajalikud oskused täiskasvanueas omandada. Seda raamatuid lugedes või teraapiakohtumistel turvaliselt analüüsides ja harjutades.


Rõõmu suhtlemisest ja julgust kasvada kui suhtlemine sellest vajadusest märku annab!


49 views0 comments

Yorumlar


bottom of page