top of page

Sinu sisemine laps - ta tahab sulle avada olulised teadmised ja sind inspireerida veel enam olema sina ise

Updated: Jan 8Photo by Amy Treasure on Unsplash


Üks kõige võimsamamini tervendavamaid meetodeid on sisemise lapse meetod - see on maagiline laps sinu sees, kes ilmutab end teraapiakohtumistel enamasti sisemaailma rännakutes. Olen sisemise lapse meetodit aastaid teraapiakohtumistel kasutanud ning see annab suurepäraseid tulemusi. See on tuntud üle maailma ning jätkuvalt laialt kasutuses. Need inimesed, kes teraapias kogetu abil loonud positiivse ja toimiva suhte oma sisemise lapsega, on enesekindlad ja oskavad kõrvaltvaataja jaoks maagilisel viisil läbi elu kulgeda.


Kes on sinu sisemine laps

Esimene kontakt sisemise lapsega algab läbi visuaalse kujutluse, hiljem on võimalik igal hetkel sisemise lapsega kontakti saada läbi tunnetuse. Lühikeses või pikemas visuaalses rännakus tekib kujutlusse pilt lapsest - teda lähemalt uurides, temaga rääkides, ühiseid tegevusi tehes avaneb inimese jaoks oluline info. Inimeste reageeringud on enamasti sügavad, nad hakkavad korraga mõistma, mida neil on vaja teha ühes või teises olukorras, et soovitud lahendus tekiks. See annab kergenduse ja rõõmu, et lahendus on olemas.

Sinu sisemine laps on olemuselt psüühika positiivne ressurss, millega sa siia ilma sündisid. See on energia, teadmised, oskused, intuitsioon, uudishimu, enesekindlus, julgus, armastus, tahe terveneda ja elu vastu võtta ning täielikult kogeda. Sinu psüühikas on see ressurss täielikult olemas. Kuid selle erinevusega, et sa ei ole harjunud seda kasutama. Lapseeas kogetud negatiivsete ja mitte-toetavate läbielamiste tõttu valisid sa oma sisemist positiivset ressurssi ignoreerida ja alla suruda, sest nii tundus sellel hetkel parem. Võib-olla olid sa oma vanemate jaoks ebamugavalt toimekas ja elurõõmus. Võib-olla kartsid olla nähtav ja tegus, sest üks su vanematest oli alkohoolik või vägivaldne. Võib-olla olid su vanemad tavalised inimesed, aga sina vajasid teistsuguseid vanemaid. Negatiivsed läbielamised ei lase sisemisel lapsel hakata täielikult avalduma, sest me püüame kohaneda täiskasvanute keskkonnaga ning nendega sarnaneda. Isegi kui me püüdu sarnaneda ei teadvusta toimub see siiski. Kohanedes täiskasvanute ootustele jätame oma sisemise lapse ressursist kasutusse vaid selle, mis sobitub kasvukeskkonnale. Ülejäänud osa positiivsest ressursist jääb psüühikas passiivsesse olukusse kuni teed otsuse seda kasutada. Sisemise lapse teraapiameetod võimaldab seda avada ja kasutusele võtta.


Õnnelik või haavatud sisemine laps

Teraapiasessioonil ilmutavad end nii rõõmsad kui ka õnnetud sisemised lapsed. Viimane ei ole halb ega nõrga inimese märk. Vastupidi, see on märk sellest, et inimene on võimeline kiiremini edasi liikuma. Haavatud sisemine laps teeb nähtavaks hingelised läbielamised, mis on inimest sügavalt puudutanud. Haavatud laps vajab tervendamist ja toetust ning selle läbi toimub inimese enda tervenemine. Haavatud lapse toetamine vallandab kergenduspisarad: "Lõpuks ometi on mind märgatud ja mind aidatakse." Suur kergendustunne täidab südant ning aastaid kaasas kantud valu vabaneb. See asendub kergema hingamise ning positiivsetet tunnetega.

Õnnelik sisemine laps kannab endast positiivset ressurssi, mida inimesel on vaja teadvustada ja kasutama hakata, et oma eesmärke täita. Positiivsed sisemised lapsed on tihtipeale Pipi taolised julged ja hakkajad, kes näitavad teed, jagavad nõuandeid, utsitavad tegutsemisele ja eneseusule. Neil on võime tervendada ning kui nad asetavad oma käed või suunavad tervendamisvõime haigele kohale, siis tajub inimene soojust, toetust, tervenemist.

Mõlemad lapsed kannavad endas võimast väge, mis teeb end nähtavaks kui inimene on valmis vastu võtma. Selle väega kontaktis olles tunned, et kõik on võimalik.Kontakti loomine sisemise lapsega


Minu teraapiakabinetis on kasutuses neli tehnikat sisemise lapsega kontakti taastamiseks: lühike rännak, pikk rännak, lapitöö ja joonistamine.


Lühike rännak on neile, kes on avatud ja valmis kohe kõike tegema, et tulemusi saada. Nad on õhinat täis ja nad on võimelised poole lause pealt silmad sulgema ja oma sisemaailma sukelduma. Nad võivad seda teha nii istudes kui diivanil pikali olles. Lühikese juhendatud rännaku tulemusel on neil kontakt oma sisemise lapsega ja enesetunne paranenud. Nad näevad oma kujutluses ennast lapsena või mõnda teist last, kes neile olulist infot jagab. Selline väike rännak võib kesta 10.min-40.minutit. Enamasti on rännak vestluse loomulik osa.


Pikk rännak on holistilise regressiooniteraapia struktuuriga 1,5-2,5h pikkune rännak. Selles rännakus on töö sisemise lapsega pikem ja põhjalikum. Seda meetodit eelistavad rännaku armastajad, kellele meeldib enda sisemaailmas süvitsi ringi uidata mõnusalt voodis lõõgastudes. Nende kujutlusse tekivad pildid nende lapsepõlvest või lastest, keda nad ei tunne kuid, kes neile maailma uuel ja värskel viisil avavad. Põhjalikult kogedes ja tunnetades, avatult vastu võttes tekivad psüühikas soovitud muutused. Rännak muudab uskumusi enda ja maailma suhtes ning muutunud uskumused mõjutavad inimese käitumist talle sobival ja tema poolt soositud viisil. Selle tulemusel loob ta teadvustatult või mitte-teadvustatult oma ellu seda, mida soovib. Olgu selleks, siis suurem enesekindlus, rohkem energiat ja entusiasmi, loovust, avatust, inspiratsiooni vms.


Lapitöö - värvilised riidelapid võimaldavad väga efektiivselt avada sisemise lapse ressursse nendele, kellel on hea tunnetus kuid kes rännakut ei eelista. Nendele inimestele meeldib vaadelda ja näha täielikult ärkvel olles. Nad valivad alustuseks ennast ja siis oma sisemise lapse positiivseid ressursse. Astudes erinevate lappide peale tajuvad ja tunnetavad nad erinevaid tundeid, energiaid ning võivad näha kujutluspilte. Uued kogemused, arusaamad, teadmised ja tunded laiendavad nende enesetaju ning mõtlemisviisi. Selle tulemusel muutuvad nende valikud ja lähenemised elule, mis omakorda loovad suurema tõenäosusega soovitud tulemusi.


Joonistamine - see on joonistajate ja kirjutajate lemmikmeetod. Selle fookuses on visuaal sisemisest lapsest, mis tekib joonistamise abil ning suhtlus toimub läbi vasaku käe kirjutamistehnika. Joonistus lapsest ärkab justkui maagilisel kombel ellu ning hakkab jagama olulist ja edasiviivat infot. Väga hea taju ja tunnetusega inimesed suudavad joonistatud lapsega suhelda ilma kirjutamiseta. Teised kasutavad abivahendina parema käega lapsele küsimuste kirjutamist ning vasaku käe abil laps vastab neile. Vasak käsi on mittedominantne käsi, ning selle abil saab meie psüühika meiega vabalt suhelda. Vasakukäelised kasutavad mittedominantse käena paremat kätt. Kogu protsess on ootamatult sügav ja tervendav.


Kohtumisest maksimumi loomine

Teraapiakohtumine on tulemuslik ja annab sulle soovitud abi kui sa ei pane vastutust terapeudile vaid teadvustad, et sinu elu on sinu kätes. Sa oled palju võimekam ja võimsam kui eales arvata oled osanud. Meid kasvatatakse end alla suruma, tagasi hoidma ning oma andeid täiel määral mitte rakendama. Suhete kohta lapsepõlves jagatu on enamasti nii kesine, et selle info abil on võimalik vaid kehvasti toimivaid suhteid luua. Sisemine laps on sinu otsetee oma hingega - võimekus avastada ennast ja teada saada, kes sa tegelikult oled.

Kohtumiselt saad kaasa märkmed, sest ega kõik oluline ei pruugi meelde jääda ning kodus märkmeid lugedes hakkad veel rohkem mõistma, millised olid sisemise lapse sõnumid sulle. Seda seetõttu, et kohtumisel oled protsessis niivõrd sees, et võid keskenduda sellel hetkel olulisele infole, aga kodus märkad veel teisigi olulisi teadasaamisi.

Märkmetele lisaks saad kaasa toetavad küsimused, mis aitavad sul kohtumise märkmeid läbi uurida. Kui sul on järgmine kohtumine kirjas, siis saad olulised mõtted ja küsimused kohtumisele kaasa võtta.

Sisemine laps ärgitab sind looma muutust - see võib olla käitumise, mõtlemises, enda või teiste tajumises, otsuste tegemises vms. Usalda ja rakenda need soovitused päriselus. Need avavad sulle olulised uksed ja häälestavad sind veel rohkem sellele elule, mida sa soovid.


Kui sind kõnetas, siis tule esimesel võimalusel - sinu siseminelaps kutsub sind!
66 views0 comments

Comentários


bottom of page