top of page

Kuidas teraapia loob muutusi inimese sees ja kuidas inimene hakka looma selle tulemusel muutusi enda elus


Paljudel inimestel on tekkinud küsimus, et kuidas teraapia toimib ja mis selles loob muutuse teraapias osalevas inimeses? Annan siin väikese ülevaate, sellest, mis teraapiakohtumisel toimub. Püüan võimalikult lihtsalt lahti kirjutada seda, mis inimeste eludes siin käijes on positiivseid muutusi loonud. Kuna olen nii pikalt seda tööd teinud, siis olen saanud hulga positiivset tagasisidet ja tean täna, mis on see, mis positiivset tulemust loob.


Täie tähelepanuga kuulamine - ma kuulan teistmoodi kui tavaliselt inimesed kuulavad. Ma kuulan lisaks sõnadele mõtet, kuulan intonatsiooni ja hääletooni. Püüan mõista laiemat mõtete taga. Tunne, et sind täielikult kuulatakse suunab inimest teadlikumalt rääkima ning ta hakkab ka ennast ise kuulama. See võimaldab endast: oma mõtetest, arusaamadest, veendumustest teadlikumaks saada.


Teraapiateooriad ja kogemus - minu peas on hulga teraapiateooriaid ja kogemusi, mida jagades aitan inimesel teda ennast, teisi inimesi, suhteid ja olukordasid paremini mõista. See võimaldab inimesel endal hakata nägema olukordasid laiemalt ja mitmekihilisemalt sh. hakata märkama seoseid, vastastikmõjusid, lahendusi, võimalusi, kasutamata ressurssi, positiivset ja negatiivset potentsiaali.


Positiivse ja negatiivse ressursi kasutamine - igas inimeses ja iga inimese elus on lõputu arv erinevaid võimalusi elu elamiseks. Ma aitan selle nähtavaks teha, et tekiks valik ja võimalused.


Raskete olukordade lahendamine - rasked olukorrad on nagu suured laburündid, kuhu on võimalik aastateks ekslema jääda. Nendest olukordadest välja liikumiseks on kindlad mõtlemisviisid, mida tavaliselt inimesed ei näe ja seetõttu kasutada ei oska. Erinevad teraapiameetodid teevad need lahendusviisid nähtavaks - lapitöö, rännak, metafoorikaardid, kehatöö.


Tugevate blokeerivate tunnete vabastamine - tugevad negatiivsed tunded võivad inimese mõttemaailma blokeerida ning seetõttu ei suuda inimene lahendusi näha ega nende poole liikuda. Tugevaid tundeid ja nende mõju vähendatakse kohtumistel lihtsate harjutustega, mille tulemusel saab inimene kontakti enda selge pea ja edasiliikumiseks vajaliku energiaga.


Lapsepõlve mõju lahti mõtestamine - lapsepõlve mõju on üsna keeruline lahti mõtestada kui puuduvad terapeudi teadmised ja oskused. Inimesed küll püüavad seda teha kuid nad kipuvad liigselt lihtsustama ning neil on üksi raske lahti mõtestada erinevaid kihte ja nende vastastikseoseid. Teraapiakohtumine aitab lapsepõlve mõju teadvustada ja muuta.


Uskumuste, veendumuste ja mõttemustrite lahti muukimine - meile sisendatakse kasvueas hulganisti takistavaid nägemusi, mille me automaatselt omaks võtame. Hiljem ei pruugi me märgatagi, kuidas me iseend takistama hakkame. Teraapiameetodid muudavad inimese enda poolt endale loodud takistused nähtavaks ning võimaldavad need lahti haakida ning nende mõju vähendada.


Otsus kogeda elu teistmoodi - paljud inimesed otsustavad teraapiakohtumise tulemusel, et nad saavad ja võivad elu teistmoodi kogeda. Nad saavad teadlikuks uutest võimalustest, mida varem ei teadnud olemas olevat. Nad saavad nüüd proovida elu uue nurga alt ja kogeda ennast uue nurga alt. Läbi uute kogemuste muutuvad nad inimestena.


Terapeut ei lase põgeneda keerulistest ega olulistest teemadest - igapäevaelus kipuvad inimesed tegelema põgenemisega kui teema on keeruline. Teraapias on eesmärk luua muutust ning seetõttu me uurime koos keerulisi teemasid ning läheme nendest koos läbi.


Tervikpildi ja seoste nägemine - terapeut aitab näha tervikpilti. Enamasti kipuvad inimesed fookusega kinni jääma mingisse elementi või detaili ning unustavad suure pildi. Suure pildi nägemine on oluline, sest seda kõrvale jättes valdab segadus, peataolek või endale väärnägemuse sisendamine.


Eesmärgi hoidmine - teraapia lähtub alati eesmärgist. Me tegutseme kindla eesmärgi nimel ja meie ainuke eesmärk on täita seatud eesmärk. Vahel on vajalik eesmärki korrigeerida, sest emotsiooni ajel seaotud eesmärk võib osutuda lühemas või pikemas pespektiivis negatiivseks. Terapeut aitab hoida eesmärki.


Selge pilguga olukordade vaatamine - teraapias me räägime olukordadest nii nagu need on. Me vaatame neile julgelt otsa. Ausus on edasiviiv jõud.


Viie minuti jooksul võib inimene teraapiakohtumisel kogeda tundeid, mõtteid erinevalt tavapärasest päevast. Tunni või paaritunnine kohtumine võimaldab tal enda seest vestluse või teraapiameetodi abil leida midagi täiesti uut ja mõtestada oma elu uute nurkade alt.


regulaarsete kohtumiste tulemusel kinnistuvad uued ja soovitud mõtte ja tundemallid, mis on kooskõlas tema eesmärkide ja soovidega. Uued kinnistunud mõttemallid ja arusaamad mõjutavad käitumist ja tegutsemist, mis omakorda tulemusena mõjutavad inimese elu uuel viisil. Teraapia tulemusel muutub inimene teadlikuks endast ja teistest ning vastastikmõjust ning hakkab teadlikult ja julgelt mõtlema ning tegutsema.2 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page